L’ANC obre la porta a una declaració unilateral d’independència. (DUI)

26 de Febrer del 2013

L'ANC s'apropa a la Declaració Unilateral d'Independència

 

Proposta de FULL DE RUTA

Document resultant de la transacció d’esmenes presentades pel SN al text base aprovat pels grups de treball del SN 2012.01.12

[1] INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

[2] Aquest document és la continuació del full de ruta aprovat en la Conferència Nacional per l’Estat propi i el posteriorment aprovat a l'Assemblea General Constituent. Per tant, n’assumeix la introducció i les fases anteriors, n'incorpora tot allò vigent, fa un repàs de la situació i defineix una nova etapa: Fase d'Establiment de les Condicions Objectives per Aconseguir la Independència. Aquesta fase, iniciada després de la gran manifestació de l’11 de setembre, inclou i assumeix la majoria d’accions de les fases que s’anomenaven d’obtenció de la majoria social i final, adaptant- les a les circumstàncies.

http://www.elsingulardigital.cat/cat/downloads2/full_de_rura_anc.pdf